Prime Kukačka Author Karolina Limrová – Multi-channel.co

Sedmn Ctilet Marie Ije Na Ulici A Iv Se, M Se D P Edev M Kr De Emi P I Jedn Z Nich Je Chycena, Ale M Sto, Aby Byla P Ed Na Policii, Dostane Na V B R Kdy Se Bude Vyd Vat Za Pamelu Kingovou, D Di Ku S T Erpac Ch Stanic King Petroleum, Z Sk Bohatstv , O Jak M Se J Ani Nesnilo Pokud Odm Tne, Ek Ji Ivot Ve Zdech D V Rn Zn M Ho Al E Marie Zvol Prvn Mo Nost, Ani Tu , E Pamela Byla Zasnouben S Aaronem Collinsem, Mlad M Naftov M Magn Tem M J T O S Atek Z Rozumu, O Obchod S Jasn Dan Mi Pravidly Jen E Aaron Je V Soukrom Pln Jin M Mu Em, N O Jak M Marie Etla V Novin Ch, A Mlad D Vka Postupn Zji Uje, E Se Ocitla V Pasti, Ze Kter Vede Jen Jedna Cesta A Ta Ji M E St T Ivot


10 thoughts on “Kukačka

 1. says:

  RECENZE NA BLOGU Velmi dob e napsan rom n, kter nepostr d logiku a op r p b h tak o rozum a nejen romantiku Ta je v ak rovn podan bezvadn a st edn dvojice Marie s Aaronem se v m zad e pod k i tak, e se j po do ten nezbav te Kr sn p b h o tom, jak k sob 2 lid mohou naj t cestu skrz podvod i postaven se elem bolestn pravd Reakce po do ten Tak toto bylo jedn m slovem PERFEKTN Nikdy bych ne ekala, e m kniha s podobnou anotac tak len dostane Neskute n p jemn styl psan Zaj mav , mil , velmi vtipn , romantick ALE bez trapnost a kli , napsan p b h, kter jsem si zamilovala u b hem ten Prologu Skv l postavy, kter si ne lo neobl bit ji b hem p r str nek.Od ten se opravdu dalo jen t ko odtrh vat a hmmm ano s kone nou platnost potvrzuji, e m m naprostou slabost pro mu e, kte se jmenuj Aaron ACH JO Bez nejmen ch pochybnost doporu uji v em, kter m se l bila kniha Bez nad je od Colleen Hoover tedy romantick p b hy, kter jsou uv iteln a maj hlavu a patu, postavy se chovaj racion ln a dr te jim p sti jako o ivot a prost dokud nedo tete, nem te klid


 2. says:

  Tohle bylo tot ln nejv c ahjvjdvhgfhfgf Nic to nekop rovalo ani tro i ku a ten n pad byl prost geni ln Jo prost to pro v m agdgjgf Sooookdy uvid m n jakou zaj mavou eskou kn ku v tomhle nru, tak se na ni prost vrhnu, proto e tohle m p esv d ilo, e n kter esk kn ky jsou mnohem lep ne ty zahrani n Teda pokud tam nebudou esk jm na dontlike, tedy a na Katku Petrusovou, t to odpou t m, proto e nep e st si jej kn ky kv li tomuhle by byl h ch.Aaaaaa feels Aaron 3


 3. says:

  To bola krasna rozpravka Inak by som to nenazvala Maria bola podarena a Aaron bol taky princ na bielom koni Bolo to vtipne, plne zvratov, sice malo uveritelne, ale velmi citatelne Ak mate chut na vtipnu rozpravku, urcite si tuto knihu precitajte.


 4. says:

  Dlouho jsem ne etla eskou kn ku a zvl t ne tak dobrou jako je tahle Je to skv l tivo pro ty co maj r di netradi n sla ky a cht j p i ten pln vypnout a zrelaxovat se Kniha se te rychle a brzo zaregistrujete, e se nem ete odtrhnout a po d mysl te na to, a budete st Nev m jestli jsem n kdy etla romantickou kn ku, kter by m natolik bavila Po do ten jsem m la okam it chu za t ji st znova, nebo alespo p e st snad v echny romantick knihy kolem m I kdy si eknete, e je to jen hloup sla rna, uvid te na jak dlouho v s zabav Kn ka je MNOHEM lep ne zahrani n komer n ,,trh ky , kter se tolik propagujou, ale smyslu v nich nenajdete.


 5. says:

  Kdysi jsem etla Dv zrcadla a ta m opravdu nenadchla Kuka ka je mil p ekvapen.s 122 Poprv v ivot na m k i ela Nebudu tu citovat jej slova Je to p li osobn Prost se j nel bilo, e se hodl m enit jen kv li obchodu Vskutku si nebrala serv tky s 90 M m o tebe strach, Aarone Copak ty nechce m t norm ln rodinu enu, kterou bude pravdu milovat Mluvila stra n smutn Je ela na n ho na s 89, proto e ji roz lilo, e na jej ho milovan ho syn ka jeho snoubenka uk zala prost edn ek.


 6. says:

  M la jsem to t st b t p i tom, kdy se Kuka ka l hla v hn zd , a pak jsem z m rn ekala, a vyjde jako kn ka Byla to par dn j zda Miluju tyhle zamotan romantick p b hy Kuka ka je prost pohodov ten , ke kter mu se r da opakovan vr t m klidn odprost edku kn ky A super form t a ob lka


 7. says:

  4,75 Tak tohle jsem si sakra u ila a nejde mi to z hlavy Ach Aaron, hmmmmm Snad jen na konci mi to jej ute u pry , abys kv li m nem l probl my a jeho ute si kam chce v dycky t chyt m bylo takov u zbyte n Ale celkov dojem prost super.


 8. says:

  Jedna z mojich najob benej ch kn h tam ju pravidelne ka d Vianoce.


 9. says:

  Srdcovka


 10. says:

  3,5